Duurzaamheid en MVO

Wij geven om uw succes
Als wereldwijd opererend bedrijf, voelt Jomo (een dochteronderneming van HVEG Fashion Group) zich verantwoordelijk voor alle activiteiten die in haar naam worden uitgevoerd.

Verantwoord ondernemen
Onze producten liggen door heel Europa bij de meest uiteenlopende retailers, supermarkten en shops. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee: zorgen dat al onze producten onder de juiste omstandigheden door de juiste mensen en de juiste toeleveranciers volgens de geldende kwaliteitsnormen worden geproduceerd. Met oog voor zowel de makers van onze producten, de eindconsument als het milieu.

Binnen onze groep werken wij samen met leveranciers en partners die bereid zijn te voldoen aan onze groeps Code Of Conduct en de initiatieven die wij ondersteunen. Onze Code of Conduct beschrijft onze standaarden die wij als essentieel beschouwen in onze partnerships met toeleveranciers en die we door de gehele supply chain terug willen zien. Al onze leveranciers hebben onze Code of Conduct getekend waarmee ze een commitment af hebben gelegd om aan deze standaarden te (blijven) voldoen.
Binnen onze bedrijfsstrategie heeft duurzaam ondernemen een belangrijke plek. Niet alleen weten we waar onze producten worden gemaakt en onder welke omstandigheden, onze productie-eenheden worden ook gecontroleerd middels audits om te kijken of de producenten zich houden aan onze gedragscode en de uitvoering hiervan.

We erkennen dat er voldoende zaken zijn die we niet alleen kunnen oplossen en we geloven dat samenwerking ‘key’ is om veranderingen teweeg te brengen. Daarom zijn wij binnen de groep met enkele entiteiten al jaren participant in het amfori Business Social Compliance Initiative BSCI en/of hebben ze het Bangladesh Veiligheidsakkoord ondertekend, een initiatief dat als doelstelling heeft de arbeidsomstandigheden voor de werknemers in confectiefabrieken veiliger te maken op het gebied van elektriciteit, bouw- en brandveiligheid.

Onze thema’s
Duurzaam ondernemen is niet meer weg te denken in de huidige maatschappij en wij werken samen met onze klanten aan meer duurzaamheid. Binnen Jomo is duurzaamheid dan ook een wezenlijk onderdeel  in het beleid- en besluitvormingsproces. Wij vragen ons continue af hoe we onze productieketens kunnen verbeteren en hebben regelmatig overleg over welke stappen er al gezet zijn en welke nog genomen moeten worden.
Om passende antwoorden te formuleren op grote maatschappelijke fenomenen en de belangrijkste sociale thema’s waarop we als organisatie impact op hebben, hebben we onze MVO-strategie in lijn gebracht met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties. Deze moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Binnen het kader van deze duurzaamheidsagenda hebben we vier hoofdthema’s geselecteerd waarop wij als organisatie denken de meeste invloed hebben: SDG 6 (schoon water en sanitaire voorzieningen), SDG 8 (waardig werk en economische groei), SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie) en SDG 15 (leven op het land).

Onze initiatieven
Naast bovenstaande biedt Jomo met haar entiteiten haar klanten ook de mogelijkheid om een breed scala aan gecertificeerde producten te kopen.
Denk hierbij aan:
       -   Biologische katoen (GOTS/OCS)
       -   Gerecyclede materialen (GRS/RCS)
       -   Better Cotton Innitiative (BCI)
       -   Cotton made in Africa (CmiA)
       -   Materialen vrij van schadelijke chemicaliën (Oeko-Tex Standaard 100
       -   Fire & Building Safety in Bangladesh & Pakistan (Accord Bangladesh / Accord Pakistan)

Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar nieuwe initiatieven en bieden wij binnen de HVEG groep ook nog andere mogelijkheden, waaronder Repreve.Vastlegging
Omdat we het belangrijk vinden dat we onze beloftes en afspraken ook op papier zetten, hebben we diverse documenten opgesteld die bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.
       -   Code of Conduct - Onze gedragscode beschrijft normen die wij hanteren, om op een succesvolle manier zaken met elkaar te kunnen doen.
       -   Duurzaamheids jaarverslag 2023 - In ons duurzaamheidsverslag beschrijven we jaarlijk hoe we inspelen op de transformatie naar een duurzamere textielwereld.       
       -   External Grievance Mechanism Policy - Ons externe verantwoordingsmechanisme is opgesteld om juist te kunnen reageren op klachten en/of vragen van externe
           partijen die vinden dat ze negatief door ons worden beïnvloedt.
   

Share our website